Sünnet Cerrahisi

Sünnette Cerrahi Teknikler: Başlıca 3 ana teknik kullanılabilir.
1. Klasik Teknik: Sünnet derisi, penis sırtından prepisyumun her iki katını içerecek şekilde korona düzeyine kadar kesilir. Ardından prepisyum çepeçevre kesilerek uzaklaştırılır.
2. Sleeve Tekniği: Özellikle büyük çocuklarda ve erişkin erkeklerde tercih edilir. Bu teknikle önce prepisyum gerginleştirilir.
3. Gomco Klemp (Çan) Tekniği: Özellikle yenidoğanlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu teknikte penis ucu çanın içine, sünnet derisi ise çanın dışına konulur ve bistüri ile kesilir.
Sünnetin lazer ile de uygulanabileceğini iddia eden bazı doktorların bu iddialarının geçerliliği, ancak bu amaçla yapılan çalışmaların sonuçlarının ve olası komplikasyonlarının ciddi bilimsel dergilerde yayınlanması ve tartışılması sonrasında ortaya çıkacaktır.
Sünnet sırasında monopolar koter kullanılarak prepisyumun kesilmesi, yara iyileşmesini geciktirebildiği gibi nekroza da yol açabilir. Ayrıca koterizasyon komplikasyonu olarak sinir yaralanmaları, ileride potens sorunlarına da yol açabilir. Koterizasyon uygulamakta kararlı olanlar da bipolar koterizasyonu damarların hemostazı amacıyla çok dikkatle uygulayarak, bu olasılığı en aza indirgeyebilirler.

Henüz Yorum Yapılmamış.