Sünnet Hakkında Genel Bilgiler

Sünnet Hakkında Genel Bilgi Sünnet çeşitli nedenlerle dünyadaki erkeklerin büyük bir bölümüne uygulanır . Sünnet ülkemizde dini töreler nedeniyle uygulanmaktadır. Aynı zamanda erkek çocuğun cinsel yaşama ve üretebilme yeteneğine girişinin simgesi olarak da algılanmıştır. Hipospadias, hipospadiassız kordi, “dorsal hood” deformiteleri, “webbed penis” ve mikropeniste sünnet yapılmamalıdır.Bu konuda kararı uzman doktor vermeli ve sünnet olacak çocuğun ailesini bilgilendirmelidir. Büyük hidroseli ya da fıtığı olan yenidoğan bebeklerde de ikincil parafimozis ve gömülü penis riski nedeniyle sünnet uygulanmamalıdır. Özellikle hipospadiaslı çocuklarda sünnet derisinin daha sonraki hipospadias ameliyatlarında, özellikle flep amacıyla kullanılacağı hatırlanmalıdır. Hemofili gibi kanama diatezi olanlarda gerekli koruyucu önlemler alındıktan sonra sünnet uygulanmalıdır.Sünnet sonrası bazı komplikasyonlar da ortaya çıkabilmektedir.Son yıllarda bu konuda uzman doktorların tercih edilmesi,cerrahi teknikler ve sterilizasyona önem verilmesiyle komplikasyon riskleri azalmış olsa , sünnete bağlı olabilecek komplikasyonlar aşağıda belirtilmiştir. Sünnet Komplikasyonları 1. Enfeksiyon: Sünnet; asepsi, antisepsi gibi cerrahinin temel koşullarına uygun ortamlarda yapılmalıdır. Bu amaçla en uygun ortam cerrahi ameliyathanelerdir. 2. Kanama: Yetersiz cerrahi tekniğe bağlı olarak, özellikle frenular arterin iyi kontrol edilmemesi nedeniyle oluşur. İkinci cerrahi girişim gerektirecek boyutlarda olabilir. Kanama, sünnet sonrası en sık görülen komplikasyondur (% 1). Çoğunlukla basınç uygulama ya da epinefrinli sargılar gibi konservatif yöntemlerle kanama kontrol altına alınabilir. Bu olguların yaklaşık % 25’inde sekonder sütür gerekebilir. 3. Glans Kesisi: Sünnet sırasında glans parsiyel ya da total olarak kesilebilir. Özellikle giyotin ve çan tekniğinde glansın total olarak kesilmesine rastlanır. Basit yaralanmalar basit cerrahi sütürler ya da konservatif yöntemlerle iyileşebilir; ancak skar gelişme riski çok fazladır. Penis şaftının ya da glansın komplet kopmaları da karşılaşılabilen çok ciddi sünnet komplikasyonlarındandır. Akut dönemde mikroskopik cerrahi ile tedavi edilme şansı bulunabilir. Ancak ülkemiz koşullarında, bu gibi durumlarda kalıcı ciddi penil deformiteler oluşmakta ve kişinin gerek toplumsal gerekse cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. Böyle bir komplikasyonla karşılaşılan olguların bazılarında, yapılan rekonstrüksiyon operasyonları yetersiz kalmış ve dişi yönünde dış genital organ oluşturmaya kadar gidilmiştir. Doğal olarak, özellikle puberteden başlayarak, bu kişilerde cinsel kimlik sorunları oluşmuştur. 4. Nekroz: Monopolar koter ile prepisyumun kesilmesi durumunda nekroz oluşabilir. 5. Üretral Fistül: Penis ventralinden geçen üretra ya da meatus ürinarius eksternusun cerrahi işlem sırasında yaralanması üretral fistüle yol açabilir. 6. Penisin Yetersiz ya da Aşırı Kesilmesi: Prepisyum yetersiz kesildiğinde sünnet ile sağlanması planlanan kozmetik görüntüye ulaşılamaz. Bu, glansın halen parsiyel olarak prepisyum ile örtülü olması demektir. Prepisyumun aşırı kesilmesinde ise mukoza ile penis derisi arasındaki aşırı gerginlik nedeniyle sütürler

Henüz Yorum Yapılmamış.