Sünnetle İlgili Sık Sorulanlar

Sünnet ne zaman yapılmalıdır?
Bu konuda araştırmacıların farklı görüşleri olsa da genel görüş çocuğun ruhsal yönden zarar görmemesi için ya 2  yaşından önce ya da 6 yaşından sonra yapılmasıdır.. 2-6 yaş arasında çocuğun cinsel organına yönelik sünnet uygulaması iğdiş edilme korkusuyla, çocukta önemli psikolojik zararlara yol açabilir.

Sünnetin sakıncalı olduğu durumlar nelerdir?
Eğer çocukta hipospadias denilen idrar çıkış deliğinin penisin alt kısmına açılması durumu varsa, çocuğun cinsel organı çok küçükse ya da doğuştan başka bir bozukluk varsa, ileride yapılabilecek düzeltme ameliyatında sünnet derisi kullanılacağı için sünnet yapılmaması uygun olur.

Sünneti kim yapmalıdır?
İdeal olan; sünnetin ürologlar ya da çocuk cerrahları tarafından yapılmasıdır.
Yetkisiz kişilerce sağlık koşullarına uyulmadan yapılan sünnetlerden sonra bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sünnet yapılmasının gerekçeleri nelerdir?
Sünnet yapılmasının başlıca nedenleri dinsel ve kültüreldir.Genelde sünnet edilmiş penisin daha temiz olduğu, ya da temiz tutulmasının daha kolay olduğu söylenir. Smegma (ölü deri hücreleri, normal flora, ve doğal antibakteriyel madde lizozimi içeren salgılardan oluşan doğal madde) penis ön-derisi (sünnet derisi) mevcut olduğunda daha kolay birikir.Bu da sağlığa zararlıdır.Sünnet sonrası penis üst derisi alınacağından bu zararlar doğal olarak kalkar.
 
Hijyen ve temizlik sünnette neden önemlidir?
Üst derinin bakımı ve temizliği kolaydır. Genelde üst deri, doğumdan sonra bir kaç sene geri çekilmez, ve bunun için zorlanmamalıdır. Geri çekilebilir hale geldiği zaman, erkek çocukları onu her gün yıkamanın önemi konusunda eğitilmelidir. Cinsel bölgeyi yıkanırken sudan geçirmek yeterlidir. Sert sabunlar ve aşırı yıkama, penisi tahriş edebilir ki bu da, penis başının şişmesine, (balanitis) yol açabilir.Smegma üst-deri altında oluşabilecek beyaz, yapışkan bir maddedir. Doğal salgılardan ve dökülmüş deri hücrelerinden oluşur. Geçmişte bunun kanserojen olduğundan korkuluyordu, ama bu şimdi çürütülmüştür. Genel temizlik enfeksiyon ve hastalığın önlenmesi için yeterlidir.
 
Sünneti gerektiren zorunlu durumlar var mıdır?
Sünnet derisi ile ilgili sorunlar sünnetle tedavi edilebilir. Penisin belki de en çok görülen anormalliği  “phimosis” dir. Phimosis (Fimozis) ,sünnet derisinin penis başına yapışık olması ve derinin penis başının tamamen görülecek şekilde geriye sıyrılamaması durumudur.Bu durumun giderilmesi için sünnet gerekli olup biran önce sünnet yapılmalıdır.
  
Çocuğun sünnetli olmaması psikolojisini etkiler mi?
Çocuğun sünnetli olmamasının psikolojisini olumsuz etkilediğine dair bilimsel yayınlara rastlanmasa da ,sünnet yaşının gecikmesi(10 yaşından sonra) arkadaşları arasındaki sohbetlerde çocuk için stres faktörü olabilir.
 
Sünnet Acı Verici midir?
Bebeklerin acıyı hissetmediğine dair sık tekrarlanan iddia doğru değildir.Yine bebeklik sonrası olan sünnetlerde de acının şiddetli bir acı olmayacağı konusunda çocuğa telkinde bulunulmalıdır.Kaldı ki günümüzde acıyı en aza indiren anestezi yöntemleri de sıkça kullanılmaktadır. Anne-babalar, sünnetin kısa dönemli sonuçlarını değil, çocuklarının  hayat boyunca katlanacağı sonuçlarını düşünerek karar vermelidirler.
 
Sünnet Yararlı mıdır?
Sünnet yapılan erkeklerde bazı enfeksiyon hastalıkları ve kanserler sünnet olmayanlara göre daha az ortaya çıkar. Sünnet olan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski 20 kat azalır. Çünkü sünnet derisinin altında mikrop birikimi olmaz. Toplumumuzda sünnet, erkek çocuğun büyüdüğünün, olgunlaştığının kanıtlanması biçiminde yorumlanmakta, ona armağanlar verilerek bu olay kutlanmaktadır. Bu da sünnet olmanın çocuğa getirdiği ikincil bir kazançtır.

Ne Zaman Yapılmalı?
Sünnet; çocuğun ruhsal yönden zarar görmemesi için ya üç  yaşından önce ya da altı yaşından sonra yapılmalıdır. 3-6 yaş arasında çocuğun cinsel organına yönelik bir uygulama iğdiş edilme korkusuyla önemli psikolojik zararlara yol açma tehlikesini taşır

Sünnetin sakıncalı olduğu durumlar nelerdir?
Eğer çocukta hipospadias denilen idrar çıkış deliğinin penisin alt kısmına açılması durumu varsa, çocuğun cinsel organı çok küçükse ya da doğuştan başka bir bozukluk varsa, ileride yapılabilecek düzeltme ameliyatında sünnet derisi kullanılacağı için sünnet yapılmaması uygun olur.

 
Sünnet öncesi çocuğuma yemek yedirebilir miyim?
Genel anestezi yapılmadıkça, sünnet öncesinde yapılması gereken hiçbir hazırlık bulunmuyor. Çocuğun aç kalmasına gerek yok, aileler çocuklarına yemek yedirip getirebilirler.
 
Sünneti kim yapmalıdır?
İdeal olanı üroloji uzmanları veya çocuk cerrahisi uzmanlarının yapmasıdır.Ancak günümüzde genel cerrahi uzmanları,pratisyen hekimler ve sağlık memurları da sünnet yapmaktadırlar.
 
 

Henüz Yorum Yapılmamış.